Jako architekt krajobrazu specjalizuję się w zakresu projektowania i urządzania terenów zieleni jak również aranżacji zieleni we wnętrzach.

Projektowanie jako tworzenie piękna …

Zieleń, jako jeden z elementów towarzyszących życiu człowieka, jest czynnikiem bezpośrednio wpływającym na jego samopoczucie, stąd też tak ważnym staje się ogród czy zieleń we wnętrzach. Właściwa aranżacja pozwala odpowiednio zorganizować otoczenie tak aby sprzyjało wypoczynkowi.

Ogród, od czasów starożytnych, istniał w przestrzeni ludzkiego bytowania jako obszar wyjątkowy, stanowiący namiastkę raju. Przekształcenia jakim podlegał zmieniały formę czy wielkość ale idea pozostała niezmienna – stworzyć piękno. Otaczanie ogrodów parkanami czy szpalerami pozwalało uzyskać przestrzeń zamkniętą, często odizolowaną od krajobrazu, która całkowicie podlegała prawom architekta, ogrodnika, natomiast dynamika zieleni czy zagospodarowania sprzyjać miała mieszkańcom, jego użytkownikom.

Koncepcja a zieleń …

Zasada budowania założeń ogrodowych, opierając koncepcję na zestawieniach roślinnych, ulega ciągłej ewolucji, kompozycja podlega więc przemianom. Szata roślinna stanowi konstrukcję całego założenia, stając się jednocześnie nośnikiem emocji, koloru i atmosfery, którą charakteryzuje dane miejsce. Ważnym elementem, tworzywem ogrodu, jest roślina, w ujęciu zarówno jednostkowym jak i grupy. Roślinność odgrywa więc rolę budulca w ręku architekta.

Ogrody i wnętrza …

Ogród jest przedłużeniem wnętrza domu. Stanowi otwarcie na otoczenie i żywą powierzchnię, na planie której spotykają się dwa światy. Zarówno wnętrze jak i zewnętrze ulega scaleniom, łączy przestrzeń poprzez materiał roślinny jak i elementy architektoniczne. Aranżacje ogrodów i wnętrz stają się więc terenem wzajemnych integracji, funkcjonalnym i estetycznym, sprzyjającym mieszkańcom jako użytkownikom.