Oferujemy:

  • inwentaryzację istniejącego stanu zieleni,
  • proces projektowy, rozpoczynając od spotkań i rozmów czego efektem są projekty koncepcyjne, kończąc na projekcie technicznym, dotyczącym realizacji,
  • projekty zieleni przydomowej, terenów miejskich.

 

Projekty ogrodów tematycznych

Projekty ogrodów przydomowych, rezydencjonalnych, klasycznych, nowoczesnych

Projekty zieleni osiedlowej

Projekty zieleni miejskiej, tj. skwery, place, zieleńce

Projekty zieleni przy firmach

Projekty zieleni przy budynkach użyteczności publicznej

Projekty zieleni przy obiektach handlowych

Rewaloryzacje zabytkowych założeń ogrodowych

Projekty gospodarki drzewostanem

Urządzanie ogrodów

Pielęgnację terenów zieleni

Inwentaryzacje stanu zieleni istniejącej

Projekty placów zabaw dla dzieci

Projekty nawierzchni

Projekty małej architektury

Projekty odwodnienia terenów zieleni

Projekty oświetlenia zewnętrznego

Projekty elementów wodnych tj. zbiorniki i oczka wodne, kaskady, fontanny

Projekty kładek, tarasów

Projekty wnętrz w mieszkaniach, domach prywatnych

Projekty wnętrz w budynkach komercyjnych

Projekty wnętrz w budynkach użyteczności publicznej

Aranżacje wnętrz zielenią

Aranżacje kolorystyczne

Aranżacje okolicznościowe tj. kompozycje kwiatowe i inne